संपर्क

श्री स्वामी समर्थ सेवा व अध्यात्मिक विकास मार्ग (दिंडोरी प्रणीत)

  तालुका : दिंडोरी
  जिल्हा : नाशिक
  पिन कोड नं.-४२२२०२
  फोन नंबर - (०२५५७) २२१७१०, ७७५५९४१७१५
  इमेल- dindoriicarddept@gmail.com
  फॅक्स: (०२५५७) २२११२८

ओळखपत्राविषयी थोडेसे..!

१) प्रत्येक सेवेकाऱ्याने श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग (दिंडोरी प्रणीत )ओळखपत्र तयार करून घेतले पाहिजे.अधिक माहिती

ओळखपत्राची यशस्वी वाटचाल .

ओळखपत्र विभाग सुरु झाल्यापासून अनेक सेवेकर्यांना त्याचा फायदा झालेला आहे व विविध अनुभव आलेले आहे. अधिक माहिती

ओळखपत्र कुठे काढून मिळेल ?

१) दिंडोरी प्रधान केंद्र ,ता.दिंडोरी,जि.नाशिक
२) गुरुपीठ मासिक सत्संग,श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर
३) ओळखपत्र प्रतिनिधी